Vi lämnar 10 dagar prisgaranti från köptillfället. Skulle du mot förmodan hitta en produkt billigare, betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Förutsättningen är att produkten är av samma märke och modell och kan köpas på lika villkor. Prisgarantin gäller mot butikskonkurrenter och aktörer på Internet. Vår prisgaranti gäller för svenskregistrerade bolag.